• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  primary
  biên độ nguyên
  primary amplitude
  các bất biến nguyên
  primary invariants
  nguyên yếu
  weak primary
  nhóm nguyên
  primary group
  nhóm xiclic nguyên
  primary cyclic group
  thành phần nguyên
  primary completion
  thành phần nguyên
  primary component
  vành hoàn toàn nguyên
  completely primary ring
  vành nguyên
  primary ring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X