• Thông dụng

  The Buddhist clergy, buddhist monk.
  Không dám quấy quả nhà chùa
  Not to dare trouble the buddhist clergy.
  Nhà chùa đi quyên giáo
  A Buddhist monk (bonze) is going on a collection.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X