• Thông dụng

  Pry into, pry about.
  Nhòm nhỏ khắp nơi
  To pry about.
  Nhòm nhỏ công việc nhà hàng xóm
  To pry into one's neighbour's affairs.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X