• Thông dụng

  Realize, understand.
  Nhận thấy điều đúng
  To realize that something is right.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  perceive

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cognition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X