• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  accept
  thư ủy quyền nhận trả (hối phiếu)
  authority to accept
  từ chối nhận trả hối phiếu
  refusal to accept
  non-acceptance
  chứng thư từ chối nhận trả
  protest for non-acceptance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X