• Thông dụng

  Trade deficit.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  adverse balance of payment
  balance of payments deficit
  excess of import
  excess of imports over exports
  import balance of trade
  overbalance of import
  passive balance of trade
  passive trade balance
  trade deficit
  nhập siêu thường niên
  chronic trade deficit
  unfavourable balance of trade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X