• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  input-output
  nhập xuất ảo
  virtual input-output
  nhập xuất hệ thống
  system input-output
  nhập xuất kênh
  channel input-output
  nhập xuất khối
  block input-output
  nhập xuất không đối xứng
  asymmetric input-output
  nhập xuất theo khuôn
  formatted input-output
  nhập xuất trì hoãn
  deferred input-output
  nhập xuất đồ họa
  graphics input-output

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X