• Thông dụng

  Eat with one's fron teeth.
  Nhằn hạt dưa
  To eat wate-mellon seeds with one's fron teeth.
  Nhằn sườn
  To eat bits of rib with one's fron teeth.
  (thông tục) Get done, realise.
  Việc ấy khó khăn lắm
  That is a hard job to do; that is a hard nut to crack.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X