• Thông dụng

  Tire, tiring.
  Làm việc ngoài nắng chóng nhọc
  One tires easily when working in the sun.
  Chuyện nhọc óc
  A matter which proves tiring to one's mind.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X