• Thông dụng

  Tính từ

  Fast, rapid, quick
  chóng hiểu nhớ lâu
  rapid comprehension and long memorization
  phơi nắng cho chóng khô
  to put something in the sun to dry quickly
  không chóng thì chầy
  sooner or later
  trời nắng chóng trưa trời mưa chóng tối
  when it shines, noon comes quickly, when it rains, night falls fast
  chong chóng
  quick!quick!
  liệu đi chong chóng về
  try to come back quick, quick!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X