• Thông dụng

  Depend on someone for.
  Nhờ cậy bạn coi sóc con cái
  To depend on one's friend for the care of one's children.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X