• Thông dụng

  Be well-cooked, be well-done.
  Thịt hầm nhừ The
  meat was well-stewed.
  Feel a pervasive pain (numbness...).
  Ngã đau nhừ cả người
  To feela pervasive pain all over ones body after a fall.
  Hôm nay trở trời mỏi nhừ
  To feel a pervasive numbness because of a change in the weather.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X