• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  multivariate
  phân bố chuẩn nhiều chiều
  multivariate normal distribution
  phân bố nhiều chiều
  multivariate distribution
  phân tích nhiều chiều
  multivariate analysis

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  multidimensional
  mảng nhiều chiều
  multidimensional array
  hình mạng nhiều chiều
  multidimensional network model
  ngôn ngữ nhiều chiều
  multidimensional language
  sự kiểm tra nhiều chiều
  multidimensional checking
  sự lọc nhiều chiều
  multidimensional filtering

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X