• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  maximum-and-minimum thermometer

  Giải thích VN: Một nhiệt kế được thiết kế để đo nhiệt độ lớn nhất nhỏ nhất trong một khoảng thời gian cho [[trước. ]]

  Giải thích EN: A thermometer designed to measure both the maximum and minimum temperatures within a given time interval.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X