• Thông dụng

  (địa phương) This.
  Anh ni
  This man.
  Now.
  Đến ni nhà vẫn chưa xong
  Up to now, the house has not been finished.
  Buddhist nun.
  Chư ni chư tăng
  Buddhist nuns and monks.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ni (nickel)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  felt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X