• Thông dụng

  Phó từ

  still, yet

  Động từ

  remain, keep, stay
  vẫn còn bí ẩn
  to remain unknown

  Thành ngữ

  vẫn như trước thôi
  it's the same as before
  vẫn giờ đó, vẫn chỗ đó nhé?
  usual time, usual place, ok?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X