• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  synthetic polymer

  Giải thích VN: Polyme nhân tạo như chất dẻo, chất đàn hồi chất kết [[dính. ]]

  Giải thích EN: A polymer that is manmade, such as plastics, elastomers, and adhesives.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X