• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  co-lineation
  phép cộng tuyến affin
  affine co-lineation
  collineation
  phép cộng tuyến eliptic
  elliptic collineation
  phép cộng tuyến ellipic
  elliptic collineation
  phép cộng tuyến hipebolic
  hyperbolic collineation
  phép cộng tuyến hyperbolic
  hyperbolic collineation
  phép cộng tuyến kỳ dị
  singular collineation
  phép cộng tuyến phối cảnh
  perspective collineation
  phép cộng tuyến tuần hoàn
  periodic collineation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X