• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  elliptic
  eliptic mạnh
  strongly elliptic
  hàm mođula eliptic
  elliptic modular function
  hình học parabolic eliptic
  elliptic parabolic geometry
  hình học song eliptic
  double elliptic geometry
  không gian eliptic
  elliptic space
  mặt phẳng eliptic
  elliptic plane
  mặt trụ eliptic ảo
  imaginary elliptic cylinder
  phép cộng tuyến eliptic
  elliptic collineation
  phép thấu xạ eliptic
  elliptic homology
  phép xạ ảnh eliptic
  elliptic projectivity
  phép đối hợp eliptic
  elliptic involution
  tích phân eliptic đầy đủ
  complete elliptic integral
  tọa độ eliptic
  elliptic coordinates
  tọa độ trụ eliptic
  elliptic cylinder coordinates
  tựa eliptic
  quasi-elliptic
  điểm eliptic
  elliptic point
  đoàn eliptic
  elliptic congruence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X