• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  elimination
  phép khử bằng cộng hay trừ
  elimination by addition or subtraction
  phép khử Gause
  Gaussian elimination
  phép khử gauss
  gaussian elimination
  phép khử Gauxơ
  Gaussian elimination
  phép khử hằng số
  elimination of constants
  phép khử liên tiếp
  successive elimination

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X