• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  gaussian
  phép cầu phương Gauss
  Gaussian quadrature
  phép khử gauss
  gaussian elimination
  số nguyên Gauss
  Gaussian integer
  tia Gauss
  Gaussian beam
  độ cong Gauss
  Gaussian curvature
  đường cong Gauss
  Gaussian curve
  đường sai số Gauss
  Gaussian error curve

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  gauss

  Giải thích VN: Đơn vị đo từ [[thông. ]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X