• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  floating-point operation
  một triệu phép toán dấu chấm động trong một giây
  MFLOPS (millionof floating point operation per second)
  floating-point operation (FLOP)
  FLOP (floating-point operation)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X