• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  state transition equation

  Giải thích VN: Một phương trình tả khuôn bản chuyển tiếp tính [[trạng. ]]

  Giải thích EN: An equation that describes a state transition matrix.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X