• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  reference range

  Giải thích VN: Một phạm vi trên không thiết lập bởi một bộ chỉ vùng phủ [[rađa. ]]

  Giải thích EN: The aerial range established by a radar coverage indicator.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  terms of reference

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X