• Thông dụng

  Cũng nói phải như If.
  Phải chi nghe lời anh thì việc đã xong
  If I had listened to you, the matter would have been settled.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X