• Thông dụng

  At an unlucky moment of.
  Phải khi trái gió trở trời
  At an unlucky moment of indisposition.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X