• Thông dụng

  Flipflap, flapping noise.
  Cánh buồm đập phần phật vào cột buồm
  The sail struck the mast with a flapping noise.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X