• Thông dụng

  Eject, gush, spout, jet
  Strongly and fast.
  Gió thổi phụt làm tắt đèn
  The wind blew strongly and fast and put out the lamp.
  Phùn phụt láy
  Strong sputtering sound.
  Lửa cháy phùn phụt
  The fire burned with strong sputtering sounds.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X