• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  session
  cuối phiên làm việc
  session end
  nhóm các phiên làm việc
  session group
  phiên làm việc soạn thảo
  editing session
  phiên làm việc tương tác
  interactive session
  thư viện phiên làm việc
  session library

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X