• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  warrant
  phiếu lưu kho cảng
  dock warrant

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  warehouse warrant
  warrant
  phiếu lưu kho cảng
  dock warrant
  phiếu lưu kho cảng
  warehouse warrant
  phiếu lưu kho cảng
  wharfinger's warrant
  phiêu lưu kho hàng nợ thuế
  bond warrant
  phiếu lưu kho hàng nợ thuế
  bond warrant
  việc cấp phiếu lưu kho
  issuing of a warrant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X