• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  grouting
  sự phun (vữa) theo từng giai đoạn
  stage grouting
  sự phun vữa ximăng vào móng đá
  grouting of rock foundation
  thiết bị phun vữa
  grouting apparatus
  thiết bị phun vữa
  grouting equipment
  gunite
  sự phun (vữa)
  gunite work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X