• Thông dụng

  (nghĩa bóng) Experiences, go through.
  Đoạn trường ai qua cầu mới hay Nguyễn Du
  Suffering is only known to those who have gone through it.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X