• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  public relations
  cố vấn quan hệ quần chúng
  public relations consultant
  giám đốc quan hệ quần chúng
  public relations manager
  giám đốc quan hệ quần chúng (của một công ty)
  public relations officer
  người phụ trách quan hệ quần chúng
  public relations officer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X