• Thông dụng

  Turn round.
  Come back, return

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crankback
  irreplaceable
  playback
  đặc tính quay lại
  playback characteristics
  đầu quay lại
  playback head
  replay
  đặc tính quay lại
  replay characteristic
  đầu quay lại
  replay head
  rewind
  quay lại từ đầu
  to rewind
  sự điều khiển quay lại nhanh
  fast rewind control

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X