• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  call option
  người bán quyền chọn mua (chứng khoán)
  seller of a call option
  quyền chọn mua khống
  naked call option
  first option
  option to buy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X