• Thông dụng

  Size, dimension, scale.
  Quy tòa nhà này thật lớn
  The size of this building is really great.
  Sản xuất theo quy công nghiệp
  Industrial scale production.
  On a large scale, large-scale.
  Kế hoạch quy
  A large-scale plan.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dimension
  extension
  extent
  magnitude
  scale
  scope
  size
  swing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  scale
  size

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X