• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  power relay
  rơle công suất hướng
  directional power relay
  rơle công suất hữu công
  active power relay
  rơle công suất ngược
  reverse-power relay
  rơle công suất nhỏ nhất
  minimum power relay
  rơle công suất tác dụng
  active power relay
  rơle công suất thứ tự không
  zero sequence power relay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X