• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  building line

  Giải thích VN: Một đường ranh giới do luật đặt ra nhằm giới hạn vùng xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: A setback line that establishes by law the limits of a building envelope.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X