• Thông dụng

  (thông tục) Stretch one's powers, be fully stretched.
  Làm sặc gạch chưa xong
  To stretch one's powers without being able to finish one's job.
  Đánh cho một trận sặc gạch
  To give (someone) a pasting.
  Bị một trận sặc gạch
  To get a pasting.
  Vomit blood.
  Very exhausting, very exacting.
  Làm sặc máu
  To work in a very exhausting way.
  Tức sặc máu
  Choke with anger, foam with rage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X