• Thông dụng

  Zero, nought

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blank
  cipher
  naught
  nil
  null
  dãy số không
  null sequence
  hàm số không
  null function
  máy ghi cân bằng số không
  null-balance recorder
  phương pháp số không
  null method
  phương thức số không
  null method `
  sự nhập số không
  null entry
  Null (NUL)
  zero

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nought
  zero

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X