• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  defect
  số khuyết của một hàm giải tích
  defect of an analytic function
  số khuyết của một không gian
  defect of a space
  số khuyết của một không gian nửa Ơclít
  deficiency (defect) of a semi-Euclidian space
  số khuyết của một tam giác
  deficiency (defect) of a triangle
  deficiency
  số khuyết ảo
  virtual deficiency
  số khuyết của một không gian nửa Ơclít
  deficiency (defect) of a semi-Euclidian space
  số khuyết của một tam giác
  deficiency (defect) of a triangle
  số khuyết của một đường cong
  deficiency of a curve
  số khuyết hiệu dụng
  effective deficiency
  số khuyết hữu hiệu
  effective deficiency
  nullity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X