• Thông dụng

  Tính từ
  wanting; lacking; missing; vacant

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  button hole
  defective
  chương trình thay thế trang thiết bị khuyết tật
  Defective Equipment Replacement Program (DERP)
  giá trị khuyết
  defective value
  gỗ khuyết tật
  defective wood
  khuyết tật chính
  major defective
  khuyết tật phụ
  minor defective
  phần trăm dung sai khuyết tật của
  lot tolerance percentage of defective
  phần trăm khuyết tật được phép
  Percent Defective Allowable (PDA)
  rãnh khiếm khuyết
  defective track
  vẹt khuyết tật
  Tie, Defective
  đơn vị khuyết tật
  defective unit
  deficient
  ear
  holiday

  Giải thích VN: Một phần của một bề mặt bị bỏ quên trong quá trình thao tác chẳng hạn như vẽ tranh hoặc may [[áo. ]]

  Giải thích EN: A portion of a surface that is missed during an operation such as painting or coating..

  lacunary
  lug
  ring
  mạng hình vòng khuyết
  slotted-ring network
  vacant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X