• Thông dụng

  (toán học) Prime number

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  prime
  các số nguyên tố cùng nhau
  relatively prime numbers
  luật phân bố các số nguyên tố
  law of apparition of prime
  số nguyên tố cùng nhau
  relatively prime numbers
  số nguyên tố Mecxen
  mersenian prime number
  số nguyên tố sinh đôi
  prime twins
  thừa số nguyên tố
  prime factor
  tiểu thuyết Fermat về số nguyên tố
  Fermat's little theory of prime numbers
  prime number
  số nguyên tố Mecxen
  mersenian prime number
  prime twins

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X