• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  coke number

  Giải thích VN: Một số lượng sử dụng nhằm hiển thị lượng carbon lắng xuống trong sản phẩm dầu trong quy trình thử carbon [[lắng. ]]

  Giải thích EN: A number used to represent the amount of carbon residue in a petroleum product during a Ramsbottom carbon residue test.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X