• Thông dụng

  Danh từ
  mission

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mission

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  message
  mission
  bản tuyên bố sứ mệnh (của một tổ chức)
  mission statement
  sứ mệnh kinh doanh
  business mission

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X