• Thông dụng

  Tính từ
  by wholesale

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  porcelain

  Giải thích VN: Vật liệu gốm cứng, màu trắng, đục không xốp, được tạo thành chủ yếu từ cao lanh, khoáng chất fenspat thạch anh, lúc đầu nung nhiệt độ thấp, sau đó được nung lại nhiệt độ rất [[cao. ]]

  Giải thích EN: A hard, white, translucent, nonporous ceramic material composed primarily of kaolin, feldspar, and quartz fired first at a low temperature and then fired again at a very high temperature.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  concatenation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ceramics
  china
  electrical insulator
  english china
  insulator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X