• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acceleration tolerance

  Giải thích VN: Tổng lực cao nhất do tăng tốc một vật thể chịu đựng [[được. ]]

  Giải thích EN: The maximum amount of force due to acceleration that an object or device can withstand.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X