• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  productivity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  output capacity
  productive capacity
  productive force
  productive forces
  productivity
  sức sản xuất biên tế
  marginal productivity
  sức sản xuất tăng trị
  productivity of added value
  sức sản xuất hội
  social productivity
  tăng gia sức sản xuất
  lift productivity
  định luật sức sản xuất biên tế giảm dần
  law of diminishing marginal productivity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X