• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  common use
  share
  sharing
  sự dùng chung DASD
  DASD sharing
  sự dùng chung một cổng
  single port sharing
  sự dùng chung nguồn
  resource sharing
  sự dùng chung nhiều cổng
  MPS (multipleport sharing)
  sự dùng chung nhiều cổng
  multiple port sharing (MPS)
  sự dùng chung tập tin
  file sharing
  sự dùng chung tập tin từ xa
  RFS (remotefile sharing)
  sự dùng chung đĩa
  disk sharing
  sự dùng chung đoạn
  segment sharing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X