• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  buffer utilization

  Giải thích VN: Tỷ lệ phần trăm công suất của thiết bị tích lũy giảm [[chấn. ]]

  Giải thích EN: The percentage of capacity of a storage buffer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X